Comisión Directiva

Período 2023-2025

Presidente         Virginia Sosa
Vicepresidente  Diego Guillermo Manzanal

Secretario          Franco Matías Francisca
Prosecretario     Mauro Codevilla
Tesorero            Mauro Giuliano Sottile
Protesorero       Pedro Agustín Covassi

Vocales              Mariana Paola Mendiguren, Matías Alejandro Del Santo 
Vocal Suplente  Sandra Orlandi

Órgano de fiscalización

Miembros Titulares  Gustavo Mosquera, Pedro Martín Fernández
Miembro Suplente  Ricardo Horacio Barletta

 Secretario Grupo Argentino de Mecánica de Rocas     Ricardo Rocca

ACTA DE ASAMBLEA

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 03 de abril de 2023